Interessante personen op de achtergrond van Newman

Uit Apowiki


1 Inleiding

Newman en de Oxfordbeweging zijn uiteraard ingebed in de geschiedenis van Engeland en van de hele Westerse wereld uit die tijd. Bij de studie van Newman stuit je als vanzelf op een schier onuitputtelijk reeks van mensen, contacten, informatie en achtergronden. Enkele hiervan hebben wij wat nader bestudeerd en wij vonden het de moeite waard om ze hier toegankelijk te maken.
Dit keuze van deze personen is toevallig. Het gemeenschappelijke is dat ze zijdelings ergens aan het verhaal van Newman raken.
Een wandeling door deze verhalen leert dat Engeland aan het begin van de 19de eeuw langzaam maar zeker rijp werd voor een reveille van de katholieke Kerk. Het viel samen met ontwikkelingen binnen het Anglicanisme en de Europese economische, maatschappelijke, religieuze en politieke ontwikkelingen. De Oxfordbeweging is te situeren in deze ontwikkelingen binnen Engeland. Waarmee niet gezegd wil zijn dat de beweging niet m.n. voortsproot uit de overtuigingen, inzet en genialiteit van een aantal personen. De Oxfordbeweging was een van de drijvende krachten in de ontwikkeling van religieus, politiek en intellectueel Engeland, met een uitstraling naar de geloofsbeleving en devotie van velen in alle lagen van de bevolking.

2 Grote personen direct gelinkt aan Newman

3 Personen die een licht werpen op Newmans tijd en tijdgeest

3.1 Bekeerlingen voorafgaande aan de Oxford-beweging

3.2 Buitenlandse priesters in Engeland

3.2.1 Missionarissen

3.2.2 Vluchteling-priesters uit Frans en bezet Belgisch gebied