Interessante personen op de achtergrond van Newman

Uit Apowiki


1 Inleiding

Newman en de Oxfordbeweging zijn uiteraard ingebed in de geschiedenis van Engeland en van de hele Westerse wereld. Bij de studie van Newman stuit je als vanzelf op een schier onuitputtelijk reeks van mensen, contacten, informatie en achtergronden. Enkele personen die ons pad kruisten hebben wij wat nader bestudeerd en wij vonden het de moeite waard om ze hier toegankelijk te maken.
Dit keuze van deze personen is toevallig. Het gemeenschappelijke is dat ze zijdelings ergens aan het verhaal van Newman raken.
Een wandeling door deze levensverhalen leert dat Engeland aan het begin van de 19de eeuw langzaam maar zeker rijp werd voor een reveille van de katholieke Kerk. De Oxfordbeweging stond niet los van de ontwikkelingen binnen het Anglicanisme en is ook niet onberoerd gebleven door de grotere ecnomische, maatschappelijke, religieuze en politieke ontwikkelingen in Engeland en daarbuiten. Tegelijk is de beweging uiteraard ook het resultaat van de overtuiging, inzet en genialiteit van een aantal personen. Zij was een van de drijvende krachten in de ontwikkeling van religieus, politiek en intellectueel Engeland en had een uitwerking op de geloofsbeleving en devotie van velen in alle lagen van de bevolking.

2 Grote personen direct gelinkt aan Newman

3 Personen die een licht werpen op Newmans tijd en tijdgeest

3.1 Bekeerlingen voorafgaande aan de Oxford-beweging

3.2 Buitenlandse priesters in Engeland

3.2.1 Missionarissen

3.2.2 Vluchteling-priesters uit Frans en bezet Belgisch gebied