Chronologie J.H. Newman

Uit Apowiki1801 (21 februari) John Henry Newman wordt in Londen geboren. Hij is de oudste van zes kinderen. Zijn vader, John Newman, is bankier. Zijn moeder, Jemima Foudrinier, is een nakomeling van Franse hugenoot-vluchtelingen. De familie behoort tot de Anglicaanse Kerk.
1808 (1 mei) Newman gaat naar een privé-school te Ealing.
1816 (1 aug. - 21 dec.) zijn eerste bekering onder evangelische invloed van Walter Mayers hij wordt zich bewust van een persoonlijke relatie tot God, de noodzaak van dogma's en hij ervaart de roeping tot het celibatair leven. Hij wordt min of meer Evangelical.

(14 december) Newman wordt ingeschreven aan het Trinity College te Oxford. (Dogma)

1817 (8 juni) Newman gaat naar Trinity College.
1820 (december) Newman haalt zijn “B.A.” (Bacchelaureaat), met de hakken over de sloot.
1822 (12 april) Newman wordt “Fellow of Oriel”, de meest geambieerde onderscheiding in Oxford. In deze tijd maakt Newmans Evangelische neiging geleidelijk plaats voor rationalisme en liberalisme. Tegelijk leert hij de principes: traditie, apostoliciteit, zichtbaarheid, enz. van de Kerk.
1824 (16 mei) Kapelaan (curate) van de St. Clement-kerk in Oxford. Op 13 juni wordt hij diaken. Enorme inzet in de parochie.
1825 (29 mei) Newman wordt priester gewijd. Hij wordt ook Vice-Principal van St Alban Hall.
1826 (20 januari) Tutor aan Oriel College. Op 2 juli preekt hij de eerste van de University

Sermons (1843). Begin vriendschap met Hurrell Froude. Poging het Tutorship te herzien.

1827 Newman wordt, o.i.v. John Keble en Hurrell Froude meer een “high Churchman”. Hij wordt van zijn liberalisme en rationalisme genezen werd door twee zware tegenslagen. (tweede bekering)
1828 (5 januari) Dood van zijn zus Mary (19 jaar).

(14 maart) Pastoor van St. Mary's.

1830 Einde van zijn tutorship van Oriel.
1832 (december) Hij beëindigt zijn eerste groot werk: The Arians of the Fourth Century. Reis naar de Middellandse Zee met Hurrell Froude en diens vader.
1833 (19 april) Newman is drie weken doodziek op Sicilië. Op weg naar huis zijn gedicht: “Lead, Kindly Light”.

(9 juli) Terug in Engeland. Hij wordt de geestelijke leider van de Oxfordbeweging.
(14 juli) John Keble's preek “National Apostasy”
(september) Begin van de Oxfordbeweging en de Tracts for the Times.

1834-36 Controverse met Abbé Jager
1837 Lectures on the Prophetical Office (1837). Formuleren van de Via Media.
1838 Lectures on the Doctrine of Justification.
1839 (zomer) Hoogtepunt van de Oxford-beweging. Newman ontdekt dat zijn positie tegenover Rome problematisch is, door zijn studie van de monofysieten en een artikel van Nicholas Wiseman over de donatisten.
1841 (27 februari) Tract 90: een katholieke interpretatie van de “Negenendertig Artikelen van de Kerk van Engeland”.

Newman beëindigt de Tracts for the Times na de vijandige ontvangst van Tract 90.
(september): Hij verhuist hij naar Littlemore.

1842 Newman begint aan: An Essay on the Development of Christian Doctrine.
1843 (18 september) Newman treedt terug als pastoor van St. Mary's.
1845 (9 oktober) Newman wordt door Z. Dominic Barberi (passionist) in de katholieke Kerk opgenomen. Development of Christian Doctrine wordt korte tijd later gepubliceerd.
1846 (22 februari) Newman verhuist naar Maryvale, Old Oscott.

(september) Hij vertrekt naar Rome.

1847 Newman studeert in Rome en wordt priester gewijd op 30 mei.
1848 (1 februari) Hij wordt de stichter en algemene overste van de Oratiorianen in Maryvale, Old Oscott. Hij publiceert een semi-autobiografische bekeringsroman: Loss and Gain.
1849 Het oratorium in Birmingham wordt geopend. Publicatie van Discourses Addressed to Mixed Congregations.
1850 Lezingen in Londen Certain Difficulties Felt by Anglicans in Catholic Teaching.

(oktober) Wiseman kondigt het herstel van de katholieke hiërarchie in Engeland aan.

1851 Newman weerlegt protestantse vooroordelen in zijn Lectures on the Present Position of Catholics in England. Het is het begin van het Achilli-proces.

(12 november) Newman wordt de eerste rector van de nieuw op te richten Katholieke Universiteit van Dublin.

1851-58 Hij houdt in Dublin zijn beroemde lessen over de universitaire opvoeding: The Idea of a University.
1852 (13 juli) preek The Second Spring tijdens de eerste provinciale synode te Westminster.
1857 Hij wordt gevraagd voor een nieuwe Engelse bijbelvertaling. Het project bloedt dood.
1858 Newman treedt af als rector van de universiteit. Hij voelt zich “under a cloud” in de volgende jaren.
1859-60 Hoofdredacteur van de Rambler, waarin hij On Consulting the Faithful in Matters of Doctrine publiceert. Hij wordt verdacht gemaakt in Rome.
1864 Newman antwoordt Charles Kingsley in Apologia pro Vita Sua. Hij komt hij opnieuw in de gunst, zowel van katholieken als protestanten.
1870 (15 maart) 'An Essay in Aid of a Grammar of Assent, het resultaat van Newmans levenslang nadenken over de natuur van “geloven”. Het is de periode van Vaticanum I en de pauselijke onfeilbaarheid.

(18 juni) Afkondiging dogma van de pauselijke onfeilbaarheid

1875 (14 januari) “A Letter to the Duke of Norfolk” over de pauselijke onfeilbaarheid.
1878 Ere-fellow van Trinity College.
1879 (15 mei) Kardinaal gecreëerd door Pope Leo XIII. Newman's laatste controverse met A.M. Fairbairn: “The Development of Religious Error”.
1890 (11 augustus) Newman overlijdt en wordt begraven op het kerkhof van de Oratorianen te Rednal, een voorstad van Birmingham.
2010 (19 september) zaligverklaring in Birmingham (Benedictus XVI)
2019 (13 oktober) heiligverklaring in Rome (Franciscus I)