Jansenisme

Uit Apowiki


Het jansenisme is een religieuze en politieke beweging uit de 17de en 18de eeuw, die vooral in Frankrijk ontstond als reactie op bepaalde ontwikkelingen in de Katholieke Kerk en op het absolutisme van de vorsten uit die dagen.
De beweging ontleent zijn naam aan de Ieperse bisschop Cornelius Jansenius (1585-1638) die het boek Augustinus schreef dat posthuum in 1640 gepubliceerd werd.
De beweging hield een pessimistische ethiek en stond heel ascetisch in de wereld. Zij verwierpen de pauselijke onfeilbaarheid en stelden zeer strenge, bijna onmogelijke eisen aan het ontvangen van de Eucharistie.