Henry Weedall

Uit Apowiki


Wij verwijzen hier naar een externe (Engelstalige) webpagina. Terug via <- op browser.

Henry Weedall (1788-1859)

Hij was vaf zijn priesterwijding in 1814 verbonden aan Oscott. Vanaf 1825 was hij officieel president tot 1840.
Van 1840-1853 was hij apostolisch vicaris van het nieuwe Northren District.
VAn 1853 tot aan zijn dood in 1859 was hij opnieuw president van Oscott.<br.