Dissenters

Uit Apowiki


Dissenters is een verzamelnaam voor alle Christenen die zich in de loop van de 16-18de eeuw afscheidden van de officiële Church of England. Zij bloeiden een korte tijd onder Oliver Cromwell en James I van Engeland (= VI van Schotland) (1603-1625) die gezegd had “no bishop, no king”. Na de restauratie van de monarchie in 1660 werd het episcopaat in ere hersteld (Act of Uniformity 1662). Wie deze wijding enz. niet erkende hoorde niet tot de staatskerk en werden non-conformisten. Zij verzetten zich tegen staatsinmenging in religie en wijdden nogal wat energie aan onderwijs. Grote groepen trokken naar Amerika. Onder de dissenters vallen heel veel verschillende groepen, ook de katholieken, alhoewel dezen vaak apart vermeld worden.