Henry Wilberforce

Uit Apowiki


Henry Wilberforce en zijn vrouw Mary Sargent

Henry Wilberforce (22 september 1807- 23 april 1873) was de jongste zoon van William Wilberforce en broer van Robert en Samuel Wilberforce. Henry studeerde in Oriel, Oxford, waar J.H. Newman zijn tutor was, zo raakte hij vervlochten met de Oxford-beweging. Hij was geestelijke van de Anglicaanse kerk van 1834 tot 1850. In 1834 huwde hij Mary Sargent. In 1850 werd hij samen met zijn vrouw katholiek. Zij kregen negen kinderen.
Na zijn bekering werkte hij twee of drie jaar in Ierland voor de The Catholic Defence Association. In 1854 werd hij de uitgever van de "Catholic Standard". Hij veranderde de naam ervan in "Weekly Register". In 1864 verkocht hij het blad en schreef nog een aantal artikelen voor de Dublin Review. Hij stierf in Stroud, Gloucestershire, op 23 april 1873.