Five Mile Act

Uit Apowiki


De Five Mile Act uit 1665 bepaalde dat clerici minstens 5 mijl van de corporatie (stad/parochie) waaruit zij verbannen werden moesten wonen, tenzij zij een eed zwoeren om de koning niet te weerstaan of om de leiding van kerk of staat proberen te veranderen. De wet werd opgeheven in 1812.