Ambrose St John

Uit Apowiki


Ambrose St. John

Ambrose St John werd geboren in 1815 in Hornsey, Londen. Hij was de zoon van Henry St. John. Hij kreeg zijn eerste vorming aan Westminster School. In Oxford studeerde hij in Christ Church, vanaf 1834, waar hij zijn Master of Arts (M.A.) behaalde in 1837. Hij kreeg in 1838 een Studentship dat hij behield tot 1845.

Vanaf 1841 was hij kapelaan (curate) van Henry Wilberforce, eerst in Walmer en dan in East Farleigh. Zo leerde hij Newman kennen met wie hij vanaf 1843 bevriend was. Hij trok in bij Newman in Littlemore, tot vlak voor zijn overgang naar de katholieke Kerk op 3 oktober 1845. Hij trok met Newman meer naar Maryvale (Oscott) en in ging in 1846 mee naar Rome, waar hij samen met Newman priester gewijd werd.

Hij was vanaf nu de gezel van Newman. Hij hoorde bij de eerste oratorianen en woonde en werkte in het oratorium in Birmingham. Hij kreeg de leiding van de oratoriumschool vanaf 1862 tot 1872. Hij werd opgevolgd door John Norris. Hij had overigens een zwakke gezondheid en veel last van astma.

Hij was een goed classicus en oriëntalist en kende ook een aantal Europese talen. Bij zijn dood werkte hij aan de vertaling van Josef Fesslers boek over de pauselijke onfeilbaarheid. Hij gebruikte daarbij de Franse vertaling. Newman gebruikte dit boek (verschenen als The True and False Infallibility of the Popes, London, 1875) in zijn A Letter to the Duke of Norfolk.

Hij stierf op 24 mei 1875 in Birmingham.

Newman prees hem in zijn Apologia. Men zegt dat de bewaarengel in The Dream of Gerontius, gebaseerd is op zijn persoon. Newman werd later begraven in hetzelfde graf als Ambrose in Rednal.

Wikipedia: Ambrose St John