Thomas Arnold

Uit Apowiki


Dr. Thomas Arnold (13 juni 1795 – 12 juni 1842) werd geboren op het eiland Wight. Hij genoot zijn opvoeding op Lord Weymouth's Grammar School, Warminster, Winchester, en op Corpus Christi College in Oxford.
Hij was een groot classicus en werd fellow van Oriel in 1815. Hij leidde een school (headmaster) in Laleham en later werd zij belangrijkste verdienste zijn school in Rugby.
Hij werd in 1828 hoofd van Rugby School, waar hij al een aantal jaren als tutor gewerkt had. Deze school zou model staan voor het onderwijssysteem van Engeland en zo een enorme invloed hebben. Hij bleef hoofd tot aan zijn onverwachte dood in 1842.
De basis van de opleiding waren de klassiek talen, maar men leerde ook Frans, en wel als een levende taal, geschiedenis en wiskunde. Natuurkunde had er geen plaatse.
Hij was betrokken in een heleboel controverses op het vlak van religie en pedagogie.
Als clericus was hij Erastiaan (Kerk en Staat horen samen en zijn in feite één) en een felle opponent van de High Church.
In 1841 werd hij hoogleraar Regius Professor van Moderne Geschiedenis in Oxford. Zijn Principles of Church Reform uit 1833 wordt gezien als het begin van de zogenaamde Broad Church. Arnold was voor alles een historicus.
Hij huwde met Mary Penrose. Samen kregen zij drie dochters en vier zonen. Onder zijn zonen zijn de dichter Matthew Arnold (1822-1888) en Thomas Arnold jr. (1823-1900). Deze laatste werd katholiek zou les geven aan de katholieke universiteit in Dublin en op Newmans oratoriumschool in Birmingham.

Literatuur

J.B. Mozley, Essays Historical and Theological, London, 1878, vol ii, 25v.
Y. Brilioth, The Anglican Revival. Studies in the Oxford Movement, London, Longmans, Green and Co, 21933 (eerste druk 1925), 87-92.

Wikipedia: Thomas Arnold