Frank Newman

Uit Apowiki


Frank of Francis William Newman (27 juni 1805 - 7 oktober 1897). John Henrys jongste broer Frank studeerde net zoals hij te Ealing. In Oxford studeerde hij aan Worcester College. In deze periode was hij financieel afhankelijk van zijn broer. Hij had in die tijd evangelische overtuigingen, gelijk aan die van John Henry, en stond ook onder invloed van Walter Mayers. In 1826 haalde hij een "Double First", de hoogst haalbare uitslag bij het B.A. Hij werd fellow van Balliol. In 1830 legde hij het fellowship neer omdat zijn liberale, non-conformistische religieuze opvattingen hem weerhielden om de 39 artikelen te ondertekenen.
Als missionaris trok hij van 1830-33 naar Perzië.
Hij werd tutor in Bristol College van 1834-1840. In 1840 werd hij professor literatuur in het unitariaanse seminarie: Manchester New College. In 1846-1869 bekleedde hij de leerstoel Latijn in University College, Londen. Intussen was hij unitariaan (een beweging die de Drievuldigheid in God loochent) geworden.
In de laatste periode van zijn leven was hij een wereldvreemde excentriekeling. Hij was vrijwel volledig vervreemd van zijn familie. De laatste vijf jaar van zijn leven was hij blind.

Literatuur

I. Giberne Sieveking, Memoir and Letters of Francis W. Newman, London, Kegan Paul, 1909.