Les 00:Voorwoord

Uit Apowiki


De auteur van deze lessenreeks over de heilige J.H. Newman is Dr. H.H.D. Achten. Hij is ook de webmaster van deze wiki.
Zij zijn ontstaan als begeleidend materiaal bij een aantal cursussen in Elsloo en Kerkrade.

Een boek in het Nederlands uitgeven over Newman heeft niet heel veel zin, vandaar dat wij deze teksten hier publiceren.
De lessenreeks is "a work in progress". De auteur vraagt daarom begrip voor redactionele opmerkingen i.v.m. uit te zoeken zaken in de voetnoten.

Voor wie het kort wil houden: Les 13 probeert het hele leven van Newam zoals uitgewerkt in de hele cursus met uitzondering van de bespreking van de Development (les 05) en van de Grammar (les 09) samen te vatten in één les.

Uiteraard zijn deze pagina's onderworpen aan de regels op het copyright.

Intussen wens ik u veel vrucht bij de studie van John Henry Newman.

De pull-down menu's omvatten nogal wat namen van Newmans vrienden, tijdgenoten, familie, medebroeders. Om het overzichtelijk te houden komen namen die in meerdere kolommen thuis horen meestal maar een keer voor, de keuze is om ze -in principe- in de groep met de minste leden te plaatsen.