Charles Newman

Uit Apowiki


Charles Robert of Charles Newman (1802 - 1884). John Henrys oudste broer Charles kreeg rond de tijd van de dood van Newmans vader (29 september 1824) onmin met zijn familie en verliest zijn geloof. Van 1825-1832 werkte hij bij de Bank of England, gevolgd door een menigte van jobs. Van 1842-1845 verblijft hij aan de universiteit van Bonn, maar wil er geen graad halen. Toch vroeg hij zijn familie voortdurend om financiële steun. In 1853 verhuisde hij naar Tenby, waar hij een kamer huurde in Alma Cottage, Marsh Road, bij Mrs. Griffiths. Deze laatste zorgde goed voor hem. In september 1882 bezocht John Henry hem voor de laatste keer. Hij betaalde ook zijn uitvaart en grafsteen.