Nederlandstalige bronnen en literatuur

Uit Apowiki


Het alfabetiseren volgt het internationale systeem waarbij "van de Broek" onder de "v" en niet onder de "b" gerangschikt wordt.

1 Bronnen

 • John Henry Newman, Apologia pro vita sua. Geschiedenis van mijn religieuze denkbeelden, Bussum, Paul Brand, 1948. (= Apo.)
 • John Henry Newman, Apologia pro vita sua. I. Geschiedenis van mijn, Utrecht, Spectrum, 195?. (= Apo.)
 • John Henry Newman, Apologia pro vita sua. II. Geschiedenis van mijn, Utrecht, Spectrum, 195?. (= Apo.)
 • John Henry Newman, De Droom van Gerontius., Heerlen, Chr. Winants, 1976.
 • John Henry Newman, Meditaties en godvruchtige oefeningen, Bussum, Paul Brand, 1955. (= M.D.)
 • John Henry Newman, Proeve over de ontwikkeling van de geloofswaarheden, Bussum, Paul Brand, 1957. (= Dev.)
 • John Henry Newman, Preken gehouden bij verschillende gelegenheden, Bussum, Paul Brand, 1947. (= O.S.)
 • John Henry Newman, Protestanten en katholieken, Bussum, Paul Brand, 1958. (= Prepos.)
 • John Henry Newman, Het begrip universiteit (I), Bussum, Paul Brand, 1946. (= Idea)
 • John Henry Newman, Het begrip universiteit (II), Bussum, Paul Brand, 1946. (= Idea)
 • John Henry Newman, Toespraken gericht tot een gemengd gehoor, Bussum, Paul Brand, 1947. (= Mix.)
 • John Henry Newman, Zekerheid. Een vertaling van Grammar of Assent, Hilversum, Paul Brand, 1963. (= G.A.)
 • Zeno, Zekerheid. Vertaling van Essay in aid of a Grammar of Assent. Bijdrage tot een beginselleer over de zekerheid, Hilversum, Paul Brand, 1963. (= G.A.)

2 Selecties uit Newmans werken

 • John Henry Newman, Gebeden. Vertaald en ingeleid door Robrecht Boudens, Averbode, Altiora, 1990.
 • John Henry Newman, Wachten op Christus, Tielt, Lannoo, 1955.

3 Secundaire werken

 • Aa.vv., Kardinaal John Henry Newman. Gids in het post-seculiere labyrint, Oegstgeest, Colomba, 2008.
 • A.J. Boekraad, Kerngedachten van John Henry Newman, Roermond-Maaseik, Romen, 1966.
 • A.J. Boekraad, J.H. Walgrave, I. Ker, G. Rowell, Geweten-Theologie-Leergezag. Verantwoordelijkheden in de Kerk volgens John Henry Newman, Nijmegen, Trio, 1981.
 • Robrecht Boudens, Mens en God. Geestelijke teksten van Newman, Brussel, Jecta, 1966.
 • Robrecht Boudens, Vriendelijke Licht: de profetische visie van J.H. Newman, Averbode/Helmond, Altiora, 1989.
 • Wim de Smet, "Eén stap is mij genoeg". Krachtlijnen van Newmans spiritualiteit, Antwerpen, Halewijn, 2004.
 • C.J. De Vogel, Ecclesia Catholica. Redelijke verantwoording van een persoonlijke keuze, Utrecht-Brussel, 1947.
 • C.J. De Vogel, Newman's leer van de rechtvaardiging, Nijmegen, 1937.
 • C.J. De Vogel, Newmans gedachten over de rechtvaardiging. Hun zin en recht ten opzichte van Luther en het protestantsche Christendom, (1939) heruitgave: Zoetermeer, Boekencentrum, 1994.
 • J.H. Gunning, John Henry Kardinaal Newman. Een boek voor protestanten en roomsch-katholieken, Amsterdam, J. Paris, 1933.
 • Hendrik Imberechts, John Henry Newman. Ontmoeting met een christelijke humanist, Tielt, Lannoo, 1989.
 • L. Meulenberg, Meesters in spiritualiteit. John Henry Newman. En pleitbezorger der leken, Averbode, Altiora, 2008.
 • Herman Servotte, Christenen over het lijden. Pascal - Newman - Kierkegaard - Teilhard, Antwerpen, Patmos, 1987.
 • Herman Servotte, Voorgangers in het geloof, Kapellen, Patmos, 1988.
 • W.H. Van De Pol, De Kerk in het Leven en Denken van Newman, Nijkerk, Callenbach, 1936.
 • J.H. van Leeuwen, Van hart tot hart. Leven en denken van de zalige John Henry kardinaal Newman, Oegstgeest, Colomba, 2010.
 • J.H. Walgrave, J.H. Newman, His Personality, his Principles, his Fundamental Doctrines, Katholieke Universtiteit Leuven, 1975-76-77. (Unpublished lectures)
 • J.H. Walgrave, Kardinaal Newman's theorie over de ontwikkeling van het dogma in het licht van zijn kennisleer en zijn Apologetiek, Antwerpen, Standaard, 1944.
 • J.H. Walgrave, Newman vandaag, 's Hertogenbosch, Mariënburg, 1957 (Geert Groote Genootschap).
 • J.H. Walgrave, Newman's verantwoording van het geloof in de Kerk, Antwerpen, 't Groeit, 1946.
 • J.H. Walgrave, Op de grondslag van het woord. Openbaring en gelovig bestaan, Tielt/Den Haag, Lannoo, 1967.
 • Zeno, John Henry Newman. Een inleiding in zijn denken, Tielt - Den Haag, Lannoo, 1963.
 • Zeno, John Henry Newman, zijn geestelijk leven, Hilversum, Paul Brand, 1960.
 • Zeno, Newman's leer over het menselijk denken. Inleiding op Newman's Grammar of Assent en zijn psychologische ontdekking: de illatieve zin, Utrecht-Nijmegen, Dekker & van de Vegt, 1943.