Grace Mozley

Uit Apowiki


Grace Mozley (Mrs. William Langford) was de dochter van Tom en Harriett. Op 9 augustus 1890, twee dagen voor zijn dood, ontmoette Newman zijn nichtje Grace Langford, die hij niet meer gezien had sinds 1843 toen ze 3 jaar oud was. Grace woonde vanaf haar huwelijk met William Langford in 1864 in Australië.[1] Na diens overlijden keerde zij terug naar Engeland. Newmans allerlaatste brief(je) van 2 augustus 1890, gedicteerd aan William Neville, was een antwoord op haar telegram waarin zij liet vragen via Edith de vrouw van John Rickards Mozley (tweede zoon van Jemima), bij wie zij logeerde, of hij haar de volgende week kon ontvangen. Hij zei beschikbaar te zijn. Grace was de laatste bezoekster die Newman in zijn leven ontving.[2]

Voetnoten

  1. Vgl. L.D. xxxi, 259 n. 2 en xxxii, 489.
  2. Beschrijving DM 211.