Gorham-case

Uit Apowiki


De zogenaamde Gorham-case is een Anglicaanse aangelegenheid. Het verhaal komt erop neer dat de bisschop van Exeter (gesteund door de kerkelijke rechtbank de Court of Arches) weigerde om George Cornelius Gorham (1787-1857) pastoor te maken van Brampford Speke op grond van het feit dat hij de sacramentele werking van het doopsel loochende.
In beroep bepaalde de hoogste burgerlijke rechtbank (judicial Committee of the Privy Council) op 9 maart 1850 echter dat men (i.c. Gorham) niet hoefde te geloven in de sacramentele werking van het doopsel om een benoeming te kunnen krijgen.
Behalve dat de inhoud van de uitspraak direct tegen het Christelijk geloof ingaat getuigt ze van een grove inmenging van de Staat in kerkelijke aangelegenheden.
Deze hele gang van zaken was voor velen de druppel die de emmer deed overlopen en een hele reeks prominente Anglicanen ertoe bracht katholiek te worden, bv. Henry Edward Manning.