Irish Church Temporalities Bill

Uit Apowiki


In juli 1833 nam het Britse parlement de zogenaamde "Irish Church Temporalities Bill" aan, die wet werd op 4 augustus 1833. Hierin werd het aantal Anglicaanse bisdommen en aartsbisdommen in Ierland, aldaar opgericht in 1690, van 22 naar 12 gereduceerd, zodat men de inkomsten m.n. van verhuurd land beter kon verdelen onder de bestaande Anglicaanse parochies. In de ogen van velen in Oxford en daarbuiten betekende dit een directe bemoeienis van de burgerlijke overheid met binnenkerkelijke aangelegenheden. John Kebles preek op 14 juli 1833 -tussen de goedkeuring en het van kracht worden van deze wet - die gezien wordt als het begin van de Oxfordbeweging was een directe reactie op deze wet.