Henry Ignatius Dudley Ryder

Uit Apowiki


Henry Ignatius Dudley Ryder (3 jan. 1837-7 okt. 1907) ook wel Ignace Ryder, was de oudste zoon van George Dudley Ryder, een anglicaanse geestelijke die samen met zijn echtgenote Sophia Sargent in het voetspoor van Newman katholiek werd.
Zijn vrouw overleed reeds in maart 1850.<br. Ryder kende Newman reeds vanaf zijn twaalfde toen hij leerling werd op de Oratoriumschool.
In december 1856 werd hij novice in het Oratorium en in 1863 werd hij priester gewijd.
Na Newmans dood werd hij de overste van het Oratorium in Birmingham, tot zijn gezondheid het niet meer toeliet.
Hij zou de laatste oratoriaan zijn die Newman nog persoonlijk gekend had. Hij was een man van de achtergrond. Enkel in 1867-1868 ging hij de publieke confrontatie aan met W.G. Ward over diens extreme opvattingen over de pauselijke onfeilbaarheid.