Clapham Sect

Uit Apowiki


De Clapham Sect of Clapham Saints was een groep van maatschappelijk gezien hooggeplaatste Evangelicals. De groep was actief van ca. 1790-1830. Zij werd genoemd naar Clapham, toen een dorp ten zuiden van Londen (nu deel van ZW-Londen). Zij kwamen samen rond de kansel van John Venn, de pastoor (parson) van Clapham.
De groep omvatte een hele boel gelijkgezinde invloedrijke sociale hervormers van Engeland met William Wilberforce (1759-1833), die zorgde voor de afschaffing van de slavernij en slavenhandel, en diens neef (cousin) Henry Thornton, bankier, (1760-1815) als middelpunt. Zij genoten de steun van de (Anglicaanse) bisschop van Londen Beilby Porteus. Hun tijdschrift was de Christian Observer.
In 1799 werd de Church Missionary Society opgericht, de eerste Engelse organisatie gericht op missie onder de heidenen met Venn als president en Thornton als penningmeester.