Anne Letitia Trelawney

Uit Apowiki

Anne Letitia Trelawney (178?-1860)

Leven

Anne Letitia Trelawney (+ 6 juli 1860)[1] was een dochter van Sir Harry Trelawney, kennelijk zijn een na jongste dochter.
Volgens Burke is zij de vijfde van zes kinderen van Harry Trelawney.[2] Meerdere bronnen beweren dat Letitia reeds op haar zevende[3] katholiek werd samen met haar zus Mary.[4] Voor deze jonge bekering heeft auteur dezes nergens bevestiging kunnen vinden. Het lijkt een sterk stuk. Immers hoe oud was dan de jongere zus en in welk jaar is dat dan? De bewering dat haar bekering indirect gebeurde via een Franse émigré priester die de mis mocht doen in de anglicaanse kapel van haar vader kan enkel waar zijn indien dit na 1792 (maar zeer waarschijnlijk na 1796) gebeurde. Haar geboortejaar kan niet eerder zijn dan 1786. Ze heeft nl. een oudere broer (Jonathan) die geboren werd op 16 oktober 1785. Immers de Franse revolutie was pas in 1789. De verbanning van priesters begon in 1792, maar de meesten kwamen pas rond 1796 in Engeland aan. Feit blijft dat Letitia op heel jonge leeftijd katholiek werd.
Letitia zorgde mee voor de katholieke school in Somers Town in Londen die geleid werd door de émigré-priester abbé Carron en later door abbé Nerinckx. Mogelijk was zij daar reeds werkzaam in 1799. Een bekende leerling van die meisjesschool was Margaret Hallahan. Die er gedurende drie jaar (ca 1809-1812) les volgde. Volgens haar biografie heeft Margaret Hallahan haar daar gekend en bezocht zij vaker Letitia die samen met haar protestant gebleven moeder naast de school woonde.[5]
Letitia's vader Harry Trelawney werd in 1810 katholiek. Zij verhuisde later, na de dood van haar moeder in 1822, waarschijnlijk rond 1829 met haar vader naar Rome waar zij meehielp bij zijn voorbereiding op de priesterwijding die hij op 74-jarige leeftijd in Rome op 30 mei 1830 ontving.
In Rome bracht zij bij deze voorbereiding van haar vader Domenico Barberi in contact met George Spencer, die als tolk optrad, en deze bracht Barberi weer in contact met Ambrose Phillipps de Lisle. De vriendschap zou nogal wat betekenen voor het werk van deze drie laatsten ten bate van de missie in Engeland.
In de late zomer van 1833 bezocht zij met haar zus Mary en nichtje Letitia een tijdlang Luigi Gentili in Monte Calvario, bij Domodossola. Haar nicht bekeerde zich daar korte tijd later.
Zij stierf te Plymouth in 1860. Zij is begraven in Trelawne.

Bronnen

 • George Clement Boase, Bibliotheca Cornubiensis vol II, London, Longmans, 1878, 765-767.
 • John Burke, A Genealogicla and Heraldic Dictionary of the Peerage and Baronetage of the British Empire, London, Henry Colburn, 1839, 1044
 • John Debrett, The Baronetage of England: Containing Their Descent and Present State ..., vol I, London, 1815, 43.
 • "The Strangest Priest" in: the Catholic Herald (9 maart 1984).

Voetnoten

 1. Ook wel Laetitia en Trelawny gespeld
 2. Als wij de gegevens van Burke aanvullen met die van Boase dan krijgen wij: John (+1821), William Lewis (1781-1856, baronet), Hamelin (kolonel) (16 okt. 1782 - 6 jan. 1864), Jonathan (kolonel) (16 okt. 1785 - 13 sept. 1855), Anne-Letitia en Mary. Ward noemt Letitia de jongste dochter, Debrett noemt haar als oudste.
 3. Bv. in "The Strangest Priest" en Ward, 193.
 4. Mary is in 1806 gehuwd met John Coke Harding.
 5. Her religious Children, Life of Mother Margaret Mary Hallahan, London, Longmans, Green, Reader, and Dyer, 1869, 3-5.
  Haar moeder, zelf niet katholiek, steunde wel haar werk.